Loading...

OceanCommerce

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
Image
Learn To Know

About Us

การเติบโตในธุรกิจของเรามีการพัฒนา Product ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง เราสร้างความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่หลากหลายเพื่อนำพาความสะดวกมาสู่ผู้บริโภคและสังคมรอบข้างให้เติบโตไปด้วยกัน

เราประกอบธุรกิจ น้ำมันปาล์ม และเราเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน คุณภาพสินค้า และบริการอย่างมีคุณภาพในราคายุติธรรม ช่วยเหลือสังคม สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในโครงการ และให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตครอบครัว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยร่วมประสานแนวคิดประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยดำเนินโครงการ และ เทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อความสะดวก กับแบรนด์ IKON สุขุมวิท 77, IKON อุดมสุข และ The 38

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับความพอใจอย่างสูงสุด โดยการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจ นอกจากนี้เรายังใส่ใจลูกค้า และยังได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันจะนำไปสู่สังคมที่ดีมีคุณภาพต่อไป

Vision วิสัยทัศน์

บริษัทยึดหลักการท่างานที่มุ่งมั่นจะพัฒนา และรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการประกอบธุรกิจเคียงคู่กับการพัฒนาของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเคารพในสิทธิการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน


Mission พันธกิจ

Continuous Improvement : ปรับปรุง และพัฒนางานในทุก ๆ ด้านของบริษัท ตามกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

Customer Satisfaction : ตอบสนองคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

Quality Product & Services : สินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ประทับใจ

Sustainable Growth : สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Image
Ask Us, We Are Happy To Answer

What we do?

บริษัทดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบเกรด A (Crude Plam Oil Grade A หรือ CPOA) ซึ่ง น้ำมัน CPOA เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันพืชเพื่อการบริโภค

Get In Touch

Contact Us

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
98 อาคารอรรถกระวี 1 ชั้น 5 ซอย อารี ถนน สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110